sobota, 25. julij 2009

Tudi to je retorika...

Retorika studia 24ur: Mi smo napredna televizija. Smo vedno prvi na prvem mestu in smo vseprisotni.

sreda, 22. julij 2009

Retorika v Homerjevi Odiseji kot dar bogov

Homer and His Guide, by William-Adolphe Bougue...Image via Wikipedia


Da, prikupnih darov ne dele bogovi, kot vidim,
vsem ljudem povprek: lepote, razuma, izraza!
Marsikdo utegne imeti le drobno, neznatno postavo,
bog pa mu je dal govora čar, na veselje slušalcem;
gleda zavzeto ga vse, ko gladko mu teče beseda,
skromna, mikavno zveneč, in moč se sveti pred zborom:
kakor bogu se mu klanjajo, kadar pokaže se mestu.

(Odiseja; 167-173)
Enhanced by Zemanta

Izvor besede retorika

English SpeakerImage by Jey-Heich via Flickr

Beseda retorika izvira iz grškega pridevnika rhetorikós, ki je etimološko povezan z besedo rhéma in pomeni beseda.

Pridevnik rhetorikós se je uporabljal kot del besedne zveze hé rhetoriké tékhne, ki pomeni veščino, spretnost in umetnost.

Retorika tako pomeni veščino, ki jo obvlada govorec pri nastopanju v javnosti (politična zboravanja, sodišča, tiskovne konference,...).Enhanced by Zemanta

5 kanonov klasične retorike - osnova vsakega retorika

  1. INVENTIO: poiskati kaj boš rekel, da boš dokazal svoj prav v neki zadevi in prepričal občinstvo. Ločimo tri vrste apela: etos, patos in logos.
  2. DISPOSITIO: kako urediti tisto, kar hočem reči, da bo zaporedje govora ali besedilo dobilo obliko celote, ki je usmerjena na cilj prepričevanja občinstva.

    The Sinister IdeaImage by Felipe Morin via Flickr

  3. ELOCUTIO: kako oblikovati tisto, kar hočemo reči v lepem in prepričljivem stilu (v lepo oblikovanih stavkih in razmerjih med stavki)
  4. MEMORIA: kako si zapomniti kar je v naprej pripravljeno.
  5. PRONONTIATIO: kako govoriti in javno nastopati, da bom z nastopom prepričal občinstvo.


Enhanced by Zemanta

torek, 21. julij 2009

Cicero in retorika

Kaj je o retoriki povedal Cicero - največji retorik v zgodovini.

Cicero pravi: "Govornik se mora najprej domisliti, kaj bo rekel, potem mora urediti svoja odkritja in jih v svojem govoru izvesti z učinkovitostjo in šarmom".Marcus Tullius Cicero, by Bertel Thorvaldsen a...Image via Wikipedia

Enhanced by Zemanta

Kaj je retorika?


Retorika ali govorništvo je veda, ki se ukvarja s pravilnim govorjenjem, izbranim besedjem, pravilno artikulacijo, suverenim in uglajenim nastopom, prezentnim obnašanjem, obvladovanjem mimike in gestikulacije ter sposobnostjo z zapisovanjem govorjenega teksta ter njegove izvedbe pred posameznikom, skupino ljudi, mikrofonom ali kamero.

Okusno,
izbrano in spretno govorjenje ter obnašanje, oblikovanje misli, povezovanje, dramatičnost, spretni zasuki, obvadovanje govorne igre, vpletanje metafor, upoštevanje ritma, tempa pripovedovanja krasi z delovanjem s celostno podobo-sebe-govornika (via Wikipedia).Enhanced by Zemanta
Kaj je retorika? Kdo je retorik?